KIRJANPITO

Asiakas lähettää sovittuna aikana edellisen kuukauden tositteet, mitkä kirjataan kirjanpitoon asia-ja aikajärjestyksessä. Kirjanpidolla seurataan yrityksen taloudellista tilannetta.
Kirjanpito-kirjanpitolain(KILA) mukainen kuukausittaisten tulojen ja menojen kirjaaminen mielletään usein vain verottajan vaatimana Alv/tuloslaskelmana verottamisen perusteeksi.
Oikein hyödynnetty kirjanpito kuitenkin palvelee enemmän yrittäjää ja yritystä.
Toiminnan tulosta voidaan seurata ajantasaisesti ja nähdään talouden tilanne.-Hyvin menee!.. vaiko ”tarttis tehrä jottain”
Kerääntyneestä ”kuittilaatikosta ”löytyvät vinkit eri osa-alueiden kehittämistarpeista markkinatilannetta vastaavaksi sekä myöskin investointimahdollisuudet.
Kirjanpito pitää erillään yrityksen ja yrittäjän rahat ja velat.
Yrittäjä voi nukkua yönsä rauhassa-yritys valvoo.

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös on koko tilikauden yhteenveto yrityksen toiminnasta ja tuloksesta.
Se kiinnostaa myös yrittäjän eri sidosryhmiä, kuten esim. rahalaitoksia, sijoittajia, yhteistyökumppaneita tai osakkaita. Siitä nähdään onko yritys kannattava, vakavarainen ja onko yrityksellä maksuvalmiutta.

VEROILMOITUS

Verottajalle tehtävä vuosittainen ilmoitus. Veroilmoitus on kätevintä jättää tilitoimiston tehtäväksi, koska alan ammattilainen on ajan tasalla kulloinkin olevista laista ja asetuksista.

YRITYKSEN PERUSTAMISET

Yritystään perustavan on tiedettävä mitä, mihin ja milloin?
Vastaukset ja viranomaisasiointi hoituvat yksinkertaisemmin ja nopeammin osaavan ammattilaisen kautta kuin ”yritys ja erehdys” taktiikalla.
Alussahan on muitakin käytännön asioita, joihin on aikaa ja ratkaisuja löydyttävä.